Forum 7 historia Lärarhandledning

Hämäläinen, Eenariina; Kohi, Antti; Päivärinta, Kimmo; Vihervä, Vesa; Vihreälehto, Ira
Title: Forum 7 historia Lärarhandledning
Original: Forum 7 historia. Opettajan opas
Authors: Hämäläinen, Eenariina (Author)
Kohi, Antti (Author)
Päivärinta, Kimmo (Author)
Vihervä, Vesa (Author)
Vihreälehto, Ira (Author)
Product number: 9789511277552
Product form: Ebook, PDF
Availability: After purchase immediately available for download
Price: 117,40 € (106,73 € vat 0 %)


Publ. product code: 0BKA
Publisher: Otava
Series: Forum 7-9 historia och samhällslära
Textbook series: Forum 7-9 historia och samhällslära
Edition: 2013
Publication year: 2013
Language: Swedish
Format: PDF
Pages: 210
Product family: Årskurs 7–9
Library classification: P90 HISTORIANTUTKIMUS. YLEINEN KULTTUURIHISTORIA YLEINEN SOTAHISTORIA. YLEINEN ARKEOLOGIA
School Level: Upper comprehensive school
I Forum 7 historia lärarhandledningen finns det redskap och idéer för hur läraren kan underlätta och fördjupa undervisningen i klassen. Lärarhandledningen ger också tips och material för stödundervisning eller undervisning i grupper med färre elever, som kan och vill gå in i något tema på ett djupare plan. I lärarhandledningen finns konkreta förslag på uppgifter till varje kapitel och instruktioner på hur dramatiseringar eller andra kreativa övningar kan utföras. Uppgiftsbilagan innehåller bland annat uppgifter från arbetsboken, korsord och exempel på prov som får kopieras och användas.


Related products