Huvudstaden — Helsingfors och Finska staten 1808-1863

Klinge, Matti; Edgren, Torsten
Title: Huvudstaden — Helsingfors och Finska staten 1808-1863
Authors: Klinge, Matti (Author)
Edgren, Torsten (Translator)
Product number: 9789511262367
Product form: Hardcover
Availability: Available, in stock
Price: 55,60 € (50,55 € vat 0 %)

Publ. product code: 08KA
Publisher: Otava
Edition: 1. edition, 2012
Language: Swedish
Pages: 509
Product family: General literature
Finnish library classification: 92.8 Paikallishistoria
YSO - General Finnish ontology: kaupunkihistoria, kaupunkisuunnittelu, pääkaupungit, kaupunkirakentaminen, rakennushistoria, arkkitehtuuri, poliittinen historia, autonomian aika, historia
"Jag glömmer aldrig, vad allt överraskande jag sett i Edra arbeten och bemödanden i Helsingfors, denna fullständiga förändring av naturen, som åstadkommits så snabbt och på ett sådant sätt, att det inte finns kvar några spår av det gamla. Med verklig grämelse tänker jag på, att våra efterkommande inte kommer att veta något om allt detta, och att det, som eventuellt berättas dem, snarast kommer att framstå som en saga."

Helsingfors historia är full av dramatik alltsedan ryska trupper anlände i mars 1808. Efter en kort tid fattades ett stort beslut: den nya staten, Storfurstendömet Finland var i behov av en huvudstad, det är Helsingfors, som oaktat alla de hinder den klippiga terrängen ställer, bör byggas rymligare och ståtligare än man någonsin sett.

Senatstorget, Esplanaden, Salutorget, tre stora kaserner, sjukhus, ämbetsverk, allt på en mycket kort tid. Med senaten kom centralförvaltningen, sedan universitetet och Finlands intellektuella liv, därefter pressen och studentvärldens politisering och till sist den första egentliga lantdagen. Samtidigt gjordes Helsingfors till centrum för järnvägsnätet. Stadens silhuett domineras av Helsingfors symbol, den mäktiga Nikolajkyrkan, som syns långt ut på havet.

Matti Klinge beskriver levande och mångsidigt Helsingfors utveckling och förändring till huvudstad åren 1808-1863.


Related products