Mol 3 digibok 6 mån ONL — KE3 Reaktioner och energi Yhden käyttäjän lisenssi

Turpeenoja, Leena
Title: Mol 3 digibok 6 mån ONL — KE3 Reaktioner och energi Yhden käyttäjän lisenssi
Original: Mooli 3 digikirja 6 kk ONL (OPS16)
Authors: Turpeenoja, Leena (Author)
Product number: 9789511327981
Product form: Digital online
Availability: Available immediately
Price: 18,50 € (16,82 € vat 0 %)


Publ. product code: 0NW9
Publisher: Otava
Textbook series: Mol
Edition: 2018
Publication year: 2018
Language: Swedish
Format: HTML
Product type description: html5
Product family: Gymnasiet
Library classification: K54 KEMIA
School Level: High school
Paperback, 2020

36,80 €

Product pack, 2018

41,80 €

Digital online, 2018
HTML
29,60 €

Mol 3 motsvarar kraven och målen för kurs KE3, Reaktioner och energi, enligt läroplanen för gymnasiet. Det centrala innehållet i kursen beskriver hur man symboliskt uttrycker och balanserar kemiska reaktioner samt beräknar reaktionslikheter.

Energiförändringar i kemiska reaktioner och kemins betydelse i energilösningar är ett viktigt delområde. Kursen tar också upp reaktioner i olika oorganiska och organiska ämnen, samt hur man tillämpar dessa begrepp i vardagslivet, i samhälleliga, teknologiska och miljömässiga fenomen.

Mol 3 digiboken innehåller videomaterial, laborationer, animationer, simulationer och interaktiva uppgifter. Digiboken innehåller även facit till räkneuppgifterna.


Related products