Forum Samhällslära II Digipaket (digibok + digiuppgifter) ONL — Yhden käyttäjän lisenssi

Hämäläinen, Eenariina; Kohi, Antti; Päivärinta, Kimmo; Turtiainen, Simo; Vihervä, Vesa
Titel: Forum Samhällslära II Digipaket (digibok + digiuppgifter) ONL — Yhden käyttäjän lisenssi
Författare: Hämäläinen, Eenariina (Författare)
Kohi, Antti (Författare)
Päivärinta, Kimmo (Författare)
Turtiainen, Simo (Författare)
Vihervä, Vesa (Författare)
Artikelnummer: 9789511309031
Form: Förpackning
Tillgänglighet: Tillgänglig, finns i lager
Pris: 26,80 € (24,36 € moms 0 %)


Förlagets identifieringsnummer: 0JR2
Förlag: Otava
Serie: Forum 4-6 historia och samhällslära
Läromedelsserie: Forum 4-6 historia och samhällslära
Upplaga: 2016
Utgivningsår: 2016
Språk: svenska
Produktform beskrivning: html5
Produktgrupp: Historia och samhällslära
Årskurs 1–6
Samhällslära
Bibliotekssignum: P90 HISTORIANTUTKIMUS. YLEINEN KULTTUURIHISTORIA YLEINEN SOTAHISTORIA. YLEINEN ARKEOLOGIA
Skolnivå: Lågstadium
I Forum Samhällslära II ligger fokus på rättigheter och skyldigheter, fattandet av gemensamma beslut, konsumtionsvärlden samt service och arbetsliv. Samhällslära och olika fenomen i samhället beskrivs med förtydligande exempel, som eleven lätt kan sätta sig in i.

Forum Samhällslära II digipaketet består av både digiboken och digiuppgifterna. Digiboken innehåller allt material från läroboken i digital form. Dessutom finns här bland annat videoklipp och alla texter är inlästa. Texterna och bilderna går att förstora enligt behov. Digiuppgifterna motsvarar innehållsmässigt arbetsboken. Eleverna kan svara på frågorna genom att skriva, banda in eller ladda upp bildfiler. Eleven får direkt respons på sitt arbete och kan följa med sitt kunnande.
Materialet kan användas på alla apparater.


Fler produkter som kan intressera dig