Biom 2-3 (GLP21) digibok 48 mån ONL — BI2 Ekologins grunder, BI3 Människans inverkan på ekosystemen Yhden käyttäjän lisenssi

Aaltonen, Anna; Kujansuu, Eija; Seppälä, Jonne; Suontausta, Tarjaleena; Tuominen, Pirjo
Title: Biom 2-3 (GLP21) digibok 48 mån ONL — BI2 Ekologins grunder, BI3 Människans inverkan på ekosystemen Yhden käyttäjän lisenssi
Original: Biomi 2-3 (LOPS21) digikirja 48 kk ONL
Authors: Aaltonen, Anna (Author)
Kujansuu, Eija (Author)
Seppälä, Jonne (Author)
Suontausta, Tarjaleena (Author)
Tuominen, Pirjo (Author)
Product number: 9789511386100
Product form: Digital online
Availability: Coming soon 15.11.2021
Publication date: 15.11.2021
Price: 20,90 € (19,00 € vat 0 %)

Publ. product code: 12LF
Publisher: Otava
Series: Biom (GLP21)
Textbook series: Biom (GLP21)
Edition: 2021
Publication year: 2021
Language: Swedish
Format: HTML
Product type description: html5
Product family: Gymnasiet
Library classification: J56 BIOLOGIA
School Level: High school
Digital online, 2021
HTML
15,70 €

Biom 2-3 (GLP21) digibok innehåller modulerna BI2 Ekologins grunder och BI3 Människans inverkan på ekosystemen.

De studerande lär sig om ekologins grunder och livets mångfald och bekantar sig med ekosystemens struktur och dynamiska karaktär. Centralt är också naturens mångfald och vilken betydelse den har. I BI3-modulen bekantar sig de studerande med förändringar i ekosystemen som människan orsakar. Teman är klimatförändringen, övergödning, försurning och hur främmande ämnen påverkar näringskedjor. De studerande fördjupar sig i ekologisk forskning och hur den tillämpas för att skydda mångfalden. Dessutom lär de sig om hur man söker, analyserar, tolkar och presenterar forskningsresultat. En hållbar utveckling och idéer om lösningar av miljöproblem utgör en väsentlig del av modulen.


Related products