Mol 3 — KE3 Reaktioner och energi

Turpeenoja, Leena
Title: Mol 3 — KE3 Reaktioner och energi
Original: Mooli 3 (OPS16)
Authors: Turpeenoja, Leena (Author)
Product number: 9789511325512
Product form: Paperback
Availability: Available, in stock
Publication date: 15.5.2020
Price: 35,00 € (31,82 € vat 0 %)


Publ. product code: 0NHG
Publisher: Otava
Series: Mol
Textbook series: Mol
Edition: 2018
Publication year: 2018
Language: Swedish
Pages: 203
Product family: Gymnasiet
Library classification: K54 KEMIA
School Level: Lukio
Product pack, 2018

37,90 €

Digital online, 2018
HTML
17,60 €

Digital online, 2018
HTML
28,10 €

Mol 3 motsvarar kraven och målen för kurs KE3, Reaktioner och energi, enligt läroplanen för gymnasiet. Det centrala innehållet i kursen beskriver hur man symboliskt uttrycker och balanserar kemiska reaktioner samt beräknar reaktionslikheter.

Energiförändringar i kemiska reaktioner och kemins betydelse i energilösningar är ett viktigt delområde. Kursen tar också upp reaktioner i olika oorganiska och organiska ämnen, samt hur man tillämpar dessa begrepp i vardagslivet, i samhälleliga, teknologiska och miljömässiga fenomen.

Experimentella arbetssätt hjälper den studerande att praktiskt förstå kursinnehållet. Det experimentella arbetssättet utvecklar också förmågan att behandla, tolka och presentera forskningsresultat.


Related products