New Insights Engelska 1-2 (GLP21) — ENA1 Studiefärdigheter och språklig identitet, ENA2 Engelskan som globalt språk

Karapalo, Elina; Keltto, Paula; Kilmer, Mark; Kuusivaara, Päivi; Päkkilä, Teijo; Suonio, Annukka
Title: New Insights Engelska 1-2 (GLP21) — ENA1 Studiefärdigheter och språklig identitet, ENA2 Engelskan som globalt språk
Original: New Insights 1-2 (LOPS21)
Authors: Karapalo, Elina (Author)
Keltto, Paula (Author)
Kilmer, Mark (Author)
Kuusivaara, Päivi (Author)
Päkkilä, Teijo (Author)
Suonio, Annukka (Author)
Product number: 9789511373544
Product form: Paperback
Availability: Coming soon 21.4.2021
Publication date: 21.4.2021
Price: 59,80 € (54,36 € vat 0 %)

Publ. product code: 10UY
Publisher: Otava
Series: New Insights Engelska (GLP21)
Textbook series: New Insights Engelska (GLP21)
Edition: 2021
Publication year: 2021
Language: Swedish
Pages: 342
Product family: Gymnasiet
Library classification: J89.5 Englannin kieli
School Level: High school
New Insights Engelska 1-2 (GLP21) innehåller modulerna ENA1 Studiefärdigheter och språklig identitet samt ENA2 Engelskan som globalt språk.

I första modul repeterar vi bekanta saker från grundskolan, så som kommunikationssituationer, vokabulär och grammatik. Dessutom bekantar vi oss med olika textgenrer och lär känna begreppet flerspråkighet. Vi studerar studieteknik och utvecklar vår egen inför språkstudier samt stärker våra kommunikationsfärdigheter.
I den andra modulen granskar vi engelskans ställning som lingua franca. Vi bekantar oss också med engelska språkets olika varianter och jämför engelskan med andra språk. Under modulen övar vi på att ge feedback och på självbedömning.


Related products