New Insights Engelska 1-2 (GLP21) digibok 12 mån ONL — ENA1 Studiefärdigheter och språklig identitet, ENA2 Engelskan som globalt språk Yhden käyttäjän lisenssi

Karapalo, Elina; Keltto, Paula; Kilmer, Mark; Kuusivaara, Päivi; Päkkilä, Teijo; Suonio, Annukka
Title: New Insights Engelska 1-2 (GLP21) digibok 12 mån ONL — ENA1 Studiefärdigheter och språklig identitet, ENA2 Engelskan som globalt språk Yhden käyttäjän lisenssi
Title in original language: New Insights 1-2 (LOPS21) digikirja 12 kk ONL
Authors: Karapalo, Elina (Author)
Keltto, Paula (Author)
Kilmer, Mark (Author)
Kuusivaara, Päivi (Author)
Päkkilä, Teijo (Author)
Suonio, Annukka (Author)
Product number: 9789511398059
Product form: Digital online
Availability: Available immediately
Publication date: 5.8.2021
Price: 31,40 € (28,55 € vat 0 %)


Publ. product code: 14BU
Publisher: Otava
Series: New Insights Engelska (GLP21)
Edition: 2021
Publication year: 2021
Language: Swedish
Format: Html
Product type description: html5
Product family: Gymnasiet
Finnish library classification: J89.5 Englannin kieli
School Level: High school
Digital online, 2021
Html
41,90 €

New Insights Engelska 1-2 (GLP21) digibok innehåller modulerna ENA1 Studiefärdigheter och språklig identitet samt ENA2 Engelskan som globalt språk.

I första modulen repeterar vi bekanta saker från grundskolan, så som kommunikationssituationer, vokabulär och grammatik. Dessutom bekantar vi oss med olika textgenrer och lär känna begreppet flerspråkighet. Vi studerar studieteknik och utvecklar vår egen inför språkstudier samt stärker våra kommunikationsfärdigheter.
I den andra modulen granskar vi engelskans ställning som lingua franca. Vi bekantar oss också med engelska språkets olika varianter och jämför engelskan med andra språk. Under modulen övar vi på att ge feedback och på självbedömning.


Related products