INSAMLING AV UPPGIFTER:
Vi samlar in uppgifter om våra kunders inköp för att kunna erbjuda bättre service och utveckla vår nätbokhandel. Kunduppgifterna samlas in från kunderna själva i samband med beställningar.
 
PERSONUPPGIFTSANSVARIG:

Förlagsaktiebolaget Otava (fo-nummer 1564596-0)
Adress: Nylandsgatan 10, 00120 Helsingfors
Telefon: (09) 156 6800
Epost: tietosuoja@otava.fi
 
PERSONUPPGIFTSBITRÄDE:

Kirjavälitys Oy
Hakakalliontie 10
05460 Hyvinge


REGISTRETS NAMNKundregistret för Otavas nätbokhandel

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: Behandling av beställningar, fakturering och indrivning, skötsel av kund- och servicerelationer, marknadskommunikation, underhåll och utveckling av servicen efter kundernas behov.

REGISTRETS UPPGIFTSINNEHÅLL: förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land, telefonnummer, e-postadress, användarnamn.

UPPGIFTER OM DE SOM ANVÄNDER TJÄNSTEN: registreringsdatum, senaste inloggning, inköpsbeställningar, betalningssätt.

Sekressen i kundregistret

Våra kunduppgifter förvaras i Kirjavälitys skyddade databas. Databasen är endast tillgänglig för sådana anställda på Kirjavälitys och Otava som underhåller nätbokhandeln och i en sådan omfattning som arbetsuppgifterna förutsätter. Vårt kundregister är belagt med absolut sekretess. Uppgifter lämnas ut till tredje part enbart om de har samband med tillhandahållandet av tjänsten, till exempel leveranser och eventuell indrivning. Sekretessen gäller den tredje parten på samma sätt som Kirjavälitys och förlagets anställda. Uppgifter överförs inte till länder utanför EU och EES.
Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifterna om sig själv, att yrka på rättelse av felaktiga uppgifter och att förbjuda användningen av sina uppgifter för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar, och att i övrigt åberopa sina rättigheter som tryggas genom personuppgiftslagen. Begäranden ska skickas till tietosuoja@otava.fi


ANVÄNDNING AV KAKOR

Med kaka (cookie) avses en liten textfil som webbläsaren sparar i användarens enhet. Kakor innehåller ett individuellt ID med vilken användaren kan identifieras.


Kakor används i nätbokhandeln för att producera tjänster och underlätta användningen av tjänster, till exempel så att kunden nödvändigtvis inte behöver mata in inloggningsuppgifterna varje gång. Användare kan inte identifieras enbart utifrån kakor.
BETALNINGSTRANSAKTION
I samband med betalningstransaktionen samlar Paytrail in IP-adressen, betalningssättet och tidpunkten för transaktionen.
Paytrails dataskyddsbeskrivning: https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu