New Insights Engelska 1-2 (GLP21) — ENA1 Studiefärdigheter och språklig identitet, ENA2 Engelskan som globalt språk

Karapalo, Elina; Keltto, Paula; Kilmer, Mark; Kuusivaara, Päivi; Päkkilä, Teijo; Suonio, Annukka
Titel: New Insights Engelska 1-2 (GLP21) — ENA1 Studiefärdigheter och språklig identitet, ENA2 Engelskan som globalt språk
Originaltitel: New Insights 1-2 (LOPS21)
Författare: Karapalo, Elina (Författare)
Keltto, Paula (Författare)
Kilmer, Mark (Författare)
Kuusivaara, Päivi (Författare)
Päkkilä, Teijo (Författare)
Suonio, Annukka (Författare)
Artikelnummer: 9789511373544
Form: Mjukband
Tillgänglighet: Tillgänglig, finns i lager
Pris: 59,80 € (54,36 € moms 0 %)


Förlagets identifieringsnummer: 10UY
Förlag: Otava
Serie: New Insights Engelska (GLP21)
Läromedelsserie: New Insights Engelska (GLP21)
Upplaga: 2021
Utgivningsår: 2021
Språk: svenska
Antal sidor: 342
Produktgrupp: Gymnasiet
Bibliotekssignum: J89.5 Englannin kieli
Skolnivå: Gymnasiet
New Insights Engelska 1-2 (GLP21) innehåller modulerna ENA1 Studiefärdigheter och språklig identitet samt ENA2 Engelskan som globalt språk.

I första modulen repeterar vi bekanta saker från grundskolan, så som kommunikationssituationer, vokabulär och grammatik. Dessutom bekantar vi oss med olika textgenrer och lär känna begreppet flerspråkighet. Vi studerar studieteknik och utvecklar vår egen inför språkstudier samt stärker våra kommunikationsfärdigheter.
I den andra modulen granskar vi engelskans ställning som lingua franca. Vi bekantar oss också med engelska språkets olika varianter och jämför engelskan med andra språk. Under modulen övar vi på att ge feedback och på självbedömning.


Fler produkter som kan intressera dig