New Insights Engelska 1-2 (GLP21) digibok 48 mån ONL — ENA1 Studiefärdigheter och språklig identitet, ENA2 Engelskan som globalt språk Elevlicens

Karapalo, Elina; Keltto, Paula; Kilmer, Mark; Kuusivaara, Päivi; Päkkilä, Teijo; Suonio, Annukka
Titel: New Insights Engelska 1-2 (GLP21) digibok 48 mån ONL — ENA1 Studiefärdigheter och språklig identitet, ENA2 Engelskan som globalt språk Elevlicens
Originaltitel: New Insights 1-2 (LOPS21) digikirja 48 kk ONL
Författare: Karapalo, Elina (Författare)
Keltto, Paula (Författare)
Kilmer, Mark (Författare)
Kuusivaara, Päivi (Författare)
Päkkilä, Teijo (Författare)
Suonio, Annukka (Författare)
Artikelnummer: 9789511375654
Form: Online resurs
Tillgänglighet: Genast tillgänglig
Utgivningsdatum: 5.8.2021
Pris: 49,60 € (45,09 € moms 0 %)

Förlagets identifieringsnummer: 11BS
Originaltitel: New Insights 1-2 (LOPS21) digikirja 48 kk ONL
Förlag: Otava
Serie: New Insights Engelska (GLP21)
Upplaga: 2021
Utgivningsår: 2021
Språk: svenska
Format: Html
Produktform beskrivning: html5
Produktgrupp: Gymnasiet
Bibliotekssignum: J89.5 Engelska
Skolnivå: Gymnasiet
Online resurs, 2021
Html
37,10 €

New Insights Engelska 1-2 (GLP21) digibok innehåller modulerna ENA1 Studiefärdigheter och språklig identitet samt ENA2 Engelskan som globalt språk.

I första modulen repeterar vi bekanta saker från grundskolan, så som kommunikationssituationer, vokabulär och grammatik. Dessutom bekantar vi oss med olika textgenrer och lär känna begreppet flerspråkighet. Vi studerar studieteknik och utvecklar vår egen inför språkstudier samt stärker våra kommunikationsfärdigheter.
I den andra modulen granskar vi engelskans ställning som lingua franca. Vi bekantar oss också med engelska språkets olika varianter och jämför engelskan med andra språk. Under modulen övar vi på att ge feedback och på självbedömning.